Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 30. oktober 2019

Referat fra møde 9/10
Behovet for fugning af den store gavl skal undersøges??
Halreklamer vurderes efter generel snak med IFÅ om reklamer
- Rune snakker med IFÅ


Børnedyrskue
Flertal er mest stemt for et år mere med børnedyrskue, hvorefter der skal findes et nyt koncept
- måske i samarbejde med skole/børnehave – måske med fællesspisning.
Dorthe, Helle og Ulla inviteres med til næste møde for en nærmere snak.
Mogens undersøger pris m.m. for droneflyvning.


Infoskærm
Kører nu fint.


Mødekalender 2019/2020
Onsdage kl. 19.30
4/12, 5/2

Tirsdage kl. 19.30
14/4, 9/6, 18/8, 6/10 – generalforsamling 27/10


Udendørsarealer
Der bliver lavet ramper i næste uge.
Der er bevilget 60.000 kroner af Søby fonden, hvoraf de cirka 45.000 er brugt – ramperne er medregnet i det.
Der søges 100.000 i Søby til lydisolering i hallen


Eventuelt
På generalforsamlingen blev de lovet at se på problemet med parkering ved/på brandvejen.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444