Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen mandag 31. august 2020

Referat fra møde 9. juni 2020
Nødudgangen i det nye fitnessrum skal slettes som nødudgang af hensyn til fleksibelt brug af rummet – Ernst har endnu ikke snakket med brandmyndighederne.
Vi må ikke slette en eksisterende nødudgang, men vi må gerne lave en ny beredskabsplan uden denne nødudgang – og søge om at få den godkendt.

Vi har modtaget tilbud fra Jørgen Mikkelsen vedr. fugning af gavlen.
Morten indhenter yderligere tilbud.Nyt fra Ernst (som ikke deltog i mødet)
Corona status - Ernst er bevilget ”dispenser” til rengøring.

Pillefyret ryger (for) meget og generer naboer.
Det har stået på nogen tid, og Morten ser nu på, hvad der kan gøres.
Hvis nyt pillefyr kommer i spil, skal vi undersøge alternative muligheder.
Det skal overvejes at tage en snak med NRGi og OK om løsning-/tilskudsmulighed.
Måske også en mulighed - www.nærvarmeværket.dk i Trustrup.

Drift og vedligehold
Ingen bemærkningerByggeri
Nyt Hal Gulv - status opsparing og evt. leverandører
Behandles igen på næste møde, når Ernst er med.
Der er pr. 30/6 180.000 kroner på den øremærkede konto til nyt gulv.

Det har været drøftet at nedlægge et dommeromklædningsrum og lave det til boldrum.
Håndboldafdelingen har et stort ønske om mere plads til bolde og udstyr.
Det skal undersøges nærmere, om det er et krav med to omklædningsrum til dommere.Udendørsarealer
Vugge til krukke har området foran hallen med i projektovervejelserne.
Vi har 12.000 puljekroner til det – og en vandpyt der skal væk.
Morten sætter arbejdet i værk i løbet af efteråret.Nyt Lokale til styrke træning i samarbejde med IFÅ
IFÅ har søgt penge til træningsudstyr – og har endnu ikke fået besked.
Derfor afventer vi at opsætte spejle og lave ventilationVugge til krukke projektet
Der snakkes blandt andet om et fælleskøkken, som endnu ikke er placeret – i hal/på skolen.
Det er stadig et forslag, der stadig arbejdes med.
Hallen skal som selvejende være en del af driften sammen med skole, børnehave og ungdomsskole + eventuelle andre interesser – eksempelvis ældreområde og demensteam.
Driftsmodellen og drifts-/ledelsesstruktur er stadig uvis, og der arbejdes i den kommende tid videre med de løse ender.
Hallens holdning er, at vi er klar til at indgå i driften i en model, der hænger sammen.Fonde
Søby Sparrekasse – ændret ansøgningsfrist i 2020??
Hjemmesiden er tilsyneladende lukket ned – Morten undersøger.

Idræts og energipuljen i Syddjurs kommune.
Kommunens puljer er lukket i 2020.

Hvilsager lime fonden - næste frist??

Nordea Fonden
Ventilationsanlæg i motionsrummet er en mulighed
– men måske det er mere oplagt at søge NRGi om det.
Morten undersøger.Hal reklamer
Jacob hører Carl fra IFÅ om status og tanker m.m.Nyt fra kassereren
i relation til ”Vugge til krukke” tager Lene forbehold for et muligt større driftsregnskab i forhold til fortsat at tage sig af regnskabet.
Hun går nu på efterløn.

Årets regnskab viser et overskud på 209.000 kroner.Mærkedage
Ingen bemærkningerNæste møde
Tirsdag 6. oktober kl. 19.30.
Generalforsamling tirsdag 27. oktober kl. 19.30.
(datoer fastlagt på møde 30/10 19)Eventuelt
Ingen bemærkninger
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444