Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 4. december 2012

1. Referat fra møder 20. september og 25. oktober
Rune holder møde med Tryg forsikring i løbet af kort tid - Morten kontakter Topdanmark.
Virklund har lovet at vende tilbage med et tilbud på forskelligt udstyr - men har ikke givet lyd. Rune ender måske med at undersøge andre muligheder.
Resultatet af halfesten kendes endnu ikke.
Rune undersøger forsikringsanmeldelse + udbedring m.m. i forbindelse med vandskaden i hallen - herunder om der skal lægges klinker.


2. Nyt fra kassereren
Diverse uklarheder, spørgsmål m.m. gennemgået.
Morten undersøger, om skolens gave på 1.000 kroner til børnehjørnet er gået ind.
Der skal laves budget for indeværende regnskabsår - Morten sender budgetforslag rundt til bestyrelsen.


3. Årsplan i forhold til Ernst og kassereren
Morten har lavet en plan og tjekker den endeligt af med Ernst - og sender den derefter til Lene.


4. Nyt fra formanden
Der er lavet aftale om ny el-leverandør - forventet besparelse er godt ti procent.
Ændringen af § 15 er godkendt at Syddjurs Kommune.
Morten søger Tryg-fonden om at få en udendørs kasse til hjertestarteren + et årligt kursus.
Forslag om årlig event i samarbejde med IF Ådalen for sponsorer og hjælpere. Morten tager det op med IFÅ.


5. Nyt fra Ernst
Onsdagsspisning - der var 14 tilmeldte første gang, og det ser ud til, at flere har fået øjnene op for det. Holdes igen i januar.
Morten foreslår at lave et månedligt nyhedsbrev - i tilknytning til infoskærmen i gangen.
Alle lysstofrør er skiftet.
På næste møde skal der tages stilling til diverse mindre vedligeholdelsesopgave m.m. jvnf. byggesynet - hvad skal laves nu? - og hvordan med det øvrige?
Rune snakker med Frede om det inden mødet.
Der er problemer med at skoleelever tisser i baderummet - Morten snakker med skolen.
Halgulvet skal gennemgås, da der kan være behov for flere reparationer.


6. Mærkedage i lokalområdet
Gennemgået.


7. Ideer og forslag til nye tiltag
Morten Hansen laver en ”mindmap-ting” til brug for udvikling af idéer og strukturering af nye forslag m.m.
Morten Langballe laver en mailliste med ”Nyt fra hallen”.
Igen igen … - udvidelsesplaner m.m - i første omgang skal vi lige have styr på diverse reparationer m.m. - og derefter vil Rune tage fat på mere konkrete beskrivelser af ønsker og idéer til udvidelse og tilbygning.


10. Næste møde
Tirsdag 22. januar kl. 20.
Tirsdag 5. marts kl. 20.


11. Eventuelt
Ingen bemærkninger

Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444