Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen onsdag 4. december 2019

Børnedyrskue
Kr. Himmelfartsdag er et dårligt valg, efter at skolen nu har ferielukket.
Det flyttes til søndag 17. maj – eneste søndags-mulighed i 2020.
Ulla bestiller Muddi.
Mogens bestiller droner – hvis tennisbanen kan bruges. Hav hallen i reserve (droneflyverne fra Lystrup havde tidligere sagt OK til Kr. Himmelfartsdag - pris cirka 2.000 kroner.)
Morten undersøger om lån af puslespil-gravemaskiner.
Rune undersøger om Rosenholm Mini Mix.
Rune hører Julie om workshop med ler.
Morten hører om trædrejer.
Peter høres om hjemmeværnet.
Jacob finder et hold til at stille op/tage ned – gerne 8-10 stykker.
 
 
 
Byggeri - nyt halgulv
Der står 120.000 på gulvkontoen.
En mulighed er at høre kommunen om et bud på tilskudsbeløb – og så låne resten.
Morten hører Søren ved kommunen.
Lene hører om lånemuligheder i banken.
Sparekassefonden er en mulighed for at supplere.
 
 
 
Fonde
Søby sparekasse – har givet 50.000 til akustikforbedring i hallen (søgte 100.000).
Idræts- og energipuljen Syddjurs kommune.
Hvilsager lime fonden.
 


Hal reklamer
Rune har snakket med IFÅ – og mødes med dem igen i næste uge.
Der skal snakkes koncept – tanken er at samle sponsoreringen til hal og IFÅ og få et overblik over, hvem der i dag betaler til hvad – store som små bidrag.
Ud fra det skal der ses på nye annonce-/sponsormuligheder.
Netværk for sponsorerne er en mulighed for at give noget tilbage til bidragyderne.
 
 
 
Nyt fra kassereren
Sparekassen tager fra årsskiftet betaling for penge på kontoen.
Lene forhører sig om, hvad andre pengeinstitutter gør.
 
 
 
Mærkedage
Husk barformanden.
 
 
 
Eventuelt
Landsbyklynge – projektet ”Fra vugge til krukke” har fået 200.000 til at arbejde med projektet.
75 procent er øremærket til en arkitekt.
Man skal nu rundt i lokalområdet og orientere om projektet/byggeriet for alle aldersgrupper - placeringen er endnu ikke besluttet.
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe.
Man vil gerne have en repræsentant med fra halbestyrelsen med i gruppen – med henblik på at gøre hallen til en del af projektet og være med i udviklingen.
Mogens meddeler styregruppen, at hallen gerne er med i arbejdsgruppen
- måske ikke med den samme person hver gang.
Forarbejdet til projektet skal være klar til 1. september 2020.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444