Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 4. april 2019

Nyt fra Ernst
Har været til møde med Samvirket af selvejende haller i Syddjurs.
 • Kommunen har lavet en overordnet madpolitik – især tiltænkt skolerne.
  Uvist hvad det betyder for hallerne.
 • Gennemgang af SyddjursModellen
 • Kommunen har en talentpulje til de bedste idrætsudøvere
 • Efteruddannelse af bestyrelsesmedlemmer foreslået
 • Samarbejde med DGI stoppede for to år siden - uden at orientere hallerne
 • Tilskudsmuligheder
  400.000 til styrkelse af faciliteter
  Anlægspulje 4 mio. – frist for begge er 5. maj.
 • 5-7 års vedligeholdelsesplan over større opgaver – skal laves af alle haller, så PUK udvalget har en oversigt over kommende opgaver.
Infoskærm – den bliver nok lavet trådløs – der arbejdes på det.

Bruservandet har drillet – temperaturen svinger meget.
Det undersøges, om termostaten kan renses.

Legerum – der er lavet et lille legerum i det gamle spinninglokale


Byggeri
Mangler færdigmelding til myndighederne – er endnu ikke sendt, men det sidste er netop blevet færdigt. Kommunen er orienteret.

Nyt tag - vi mangler at køre tagplader væk – det sker i starten af maj.

Nyt halgulv – afventer finansiering, som der arbejdes med.
Der er en 50/50 pulje – udgiften er i nærheden af 1 mio.
Mogens P ser på fonden efter Søby Sparekasse og tager en snak med fonden – ansøgningsfrist er 7. maj.

Ventilation i spinninglokale – OK.

Renovering af udenoms arealer - udbud er ved at blive lavet – sendes til 2-3 lokale entreprenører.
Der skal måske gøres noget ved areal langs hallen i år.
Fonde
Der er sendt ansøgning til Søby Sparekasse fonden.
Der skal søges ved kommunens to puljer (se ”Nyt fra Ernst”)


Halreklamer
De færre reklameskilte i hallen går også ud over akustikken.
Annoncørerne er faldet fra over de seneste 2-3 år.
Pris pr. skilt har hidtil været 2.000 kroner om året – det sættes ned til 1.000 kroner gældende fra indeværende år.
Det overvejes, om der kan findes nogen til at tage sig af det – fra august/september.


Nyt fra kassereren – datasikkerhed
Regnskab – det ser ud til cirka at ramme budgettet.
Mobilepay til børnedyrskuet – Rune snakker med Rasmus om pris/bestilling.
Dramaugen – betaling som i 2018.


Mærkedage
Ingen bemærkninger


Eventuelt
Husk - referat fra 24/10 2018:
Færdiggilde for hjælpere – de knap 100 hjælpere inviteres til fællesspisning.
Datoen 9. november droppes – det udsættes til 2019.

Mogens og Ellen arbejder lidt med landsbyklyngen.
 • Blues musikfestival Blådalen ser ud til at blive til noget.
 • En lille gruppe arbejder på at lave et kulturhus med et mødested for unge mennesker, da de mangler et sted at være.
  Der snakkes om et hus også til unge efter skoletid, til man skal noget andet i IF, hal eller spejder.
  Juniorklubben ses som en samarbejdspartner, aldersgruppen i det nye projekt spænder bare videre end klubbens.
  Pensionister og kolonihaver indgår også i tankerne.
  Der snakkes også om en sundhedsklinik.
  Gruppen har forhørt sig ved kommunen og søger nu et sted, hvor det kan laves – i nærheden af skolen. Og der ligger hallen jo.
  Hallen er klar til at gå med i projektet – ”Fra vugge til krukke”.
  Børnehus og skole skal nok også til at se på madordning – det kan være hallens køkken.
  Der arbejdes videre med det.
IFÅ inviteres med til næste møde.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444