Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 4. maj 2017

Referat fra sidste møde
Morten har endnu ikke kontaktet IFÅ om betaling af pengene til halbyggeriet.
 
Ernst har fået materiale om vedligeholdelse af brandslukningsudstyret, som nu skal gennemgås.
 
 
Nyt fra Ernst
Skolen har lavet en ridse i gulvet i dramaugen, og der er også noget med et håndtag.
Der skal kigges på omfanget og tages kontakt til skolen om det.
 
Rune undersøger noget om pris på paulastic-behandling af gulvet i stedet for lakering.
 
Der er købt nye drikkeglas.
 
 
Halbyggeri, mandskab, økonomi og tidsplan
Vægelementer kunne ikke leveres til tiden, så derfor har vi selv lavet vægge i påsken.
Status v. Rune om leveringer og økonomi m.m.
P.t. holder budgettet.
I weekenden kommer der ti mand fra fodboldafdelingen for at isolere.
Der kommer tilbud på ventilation – og på udskiftning af det eksisterende ventilationsanlæg.
”Manden” påstår, at et nyt anlæg i hallen kan tjenes hjem på to år på grund af strømbesparelsen.
Nyt ventilationsanlæg i hallen kan eventuelt kædes sammen med nye ovenlysvinduer i hallen – begge dele sparer strøm og kan indgå i ansøgninger til energisparepuljer.
Tilbud på linoliumgulv = cirka 80.000 til hele den nye bygning.
 
 
Børnedyrskue, økonomi, ansvarlig for opstilling næste år og dato
Der er modtaget 3.000 kroner fra Rosenholm Festival.
Teltet har måske taget skade, efter at IFÅ brugte det til fyrværkerisalg.
Rune undersøger nærmere.
Børnedyrskuet holdes altid Kr. Himmelfartsdag.
Morten tager en snak med den nye brugsuddeler om en fast aftale ved diverse leveringer m.m.
Rune hører børnehaven, om de vil male de nye plader til boderne.
 
 
Halfest 28. oktober – herunder mad, bar og mandskab
Kirstines Køkken og Madkompagniet er på opfordring vendt tilbage med tilbud på mad.
Begge tilbud er som buffet.
Mer Mad, som leverede sidste gang, har stillet forskellige spørgsmål og har ikke givet pris.
Rune kontakter dem om en pris og tager en snak med de to andre for at have endelige priser klar, så der kan tages en beslutning på næste møde.
Morten snakker med Henrik om bemanding af baren.
Rune får en pris for musikken.
Til næste møde laves en samlet oversigt over udgifterne.
 
 
Status på forsikringsskader
Ødelagt eludstyr efter fejl på relæet – der er ikke noget tidsmæssigt i det i forhold til forsikringen.
Det skal vurderes, om det er slitage eller en fejl. Der er en selvrisiko på 5.000 kroner.
Der regnes med en afskrivning på ti procent om året. Kasseapperatet var gammelt, køleskabet otte år, og Ernsts computer var heller ikke ny.
Ernst finder nypriser på det hele til Rune, så han har dem, inden han laver en opgørelse til forsikringen. Spørgsmålet er, om det kommer over selvrisikoen.

Ødelagt dør - vi har stadig ikke hørt fra dem, der har skiftet døren uden forudgående aftale.
Det afventes, om vi hører fra dem, og indtil da gør vi ingenting.
En dørpumpe er gået i stykker – Rune ser på det også
 
 
Gymnastikudstyr i hallen
Skole og IFÅ har fået en mail 27. februar med opfordring til senest 15. april at sende et oplæg, hvis de ønsker indflydelse på, hvad der skal være af udstyr i hallen.
Der kom samme dag en tilbagemelding fra inspektøren om, at han ville spørge idrætslærerne og vende tilbage. Siden har vi ikke hørt noget, og IFÅ har heller ikke reageret på mailen.
 
Rune har forhørt sig ved Carl fra IFÅ. Han havde ikke set mailen men vil gerne holde møde for en snak om det.
Han siger desuden, at gymnastikafdelingen godt kan bruge hele det nye rum og lade redskaberne stå fremme der, hvis der ikke kommer det fitnessudstyr, som IFÅ skal stille op.
På den korte bane er det OK, men ifølge den oprindelige plan er det meningen, at gymnastikafdelingen bruger hallen.
 
 
Fonde
Vi skal være opmærksomme på, at flere fonde har frist 1. oktober.
Også denne her - på møde 2/9 15 fortalte Ernst om møde med de øvrige haller: Indeksregulering af haltilskud opspares i en pulje, hvor hallerne kan søge midler – der er ca. 1 mio. En pulje på 300.000 kroner – krone til krone – kan der søges til mindre vedligeholdelse.
Måske også en mulighed nu?
 
 
Halreklamer
Vi har fået tre opsigelser (Optimera, Keld Ellegaard og Anders Andersen).
 
 
Nyt fra kasseren
Ingen bemærkninger
 
 
Mærkedage
Rune er faldet over en – Ernst sørger for gave
 
 
Eventuelt
Morten har haft MUS-samtale med Ernst.
Ernst samler op på de ting, der skal laves af forskellige småprojekter og koordinerer det, så det ikke hænger på forskellige andre skuldre.
Vi skal i bestyrelsen have en snak om en ”vikarordning”, så Ernst kan holde ferie, når han har ferie.
 
Der er p.t. 30.000 kroner til Tarzanbane.
 
Der skal laves aftale med IFÅ om bidrag til vedligehold af beachvolleybanen.
 
Næste møde torsdag 22. juni kl. 20.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444