Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen onsdag 5. februar 2020

Referat fra møde 4/12 19
Børnedyrskue søndag 17. maj.
 • OK til droner til 2.000 – de skal have tidspunkt
  Morten har endnu ikke fundet ud af, om puslespil-gravemaskine og trædrejer er klar
  Rune har endnu ikke fundet ud af, om workshop med ler er klar
  Rosenholm Minimix er klar
  Jacob undersøger, om hjemmeværnet kan lave udstilling/aktiviteter
  Jacob er ved at have holdet klar til opstilling/nedtagning af boder
Byggeri
 • Morten har endnu ikke snakket med Søren ved Kommunen om tilskud/lån.
  Lene fortæller, at der er mulighed for at låne pengene
Reklamer
 • Rune har holdt møde med IFÅ og Michael og Bent
Reklamekonceptet handler om tre pakker med halreklame, stadionreklame og tøj m.m.
Det skal gerne ende med, at sponsorer kun kontaktes én gang om året.
Der er ved at blive lavet lister over sponsoremner, og så er de klar til at gå i gang.
Indtægten deles 50/50 mellem IFÅ og hallen.
 


Nyt fra Ernst
UdgårByggeri
IFÅ har henvendt sig for at starte noget styrketræning op – i det tidligere spinningrum.
 • På ”to do” listen - maling, nyt lys, adgang, ventilation og spejlvæg m.m..
  Der kommer en fra DGI til en snak med IFÅ om muligheder og maskiner m.m.
  Hallen renoverer rummet – spejle på alle vægge koster cirka 15.000 + moms.
  Ernst flytter sit kontor til IFÅ’s kontor, da det ikke er i brug.

Ventilation i det nye multirum
 • Det er nødvendigt med ventilation i det nye multirum – lidt á la spinningsrummet.
 • Rune undersøger pris – også i det nye fitnessrum.
 
Maling af cafeteria inkl. nyt lys og maling mødelokale
 • Ernst har lovet at finde priser.
 • Det kan måske ordnes i skoleferien.
 
 
Fonde
Søby Sparekasse
Tuborgfonden
Idræts- og energipuljen Syddjurs kommune
Hvilsager Lime fonden
Nordea Fonden
 
Aktuelle oplysninger om fonde og frister står i alle udsendte referater – nederst.
 
Der er cirka 20.000 fra tilskuddet fra Søby Sparekasse tilbage til udendørs arealer.
Der er problemer med vand ved indgangspartiet – der kigges på en løsning, og Morten undersøger nogle priser.


 
Hal reklamer
Indgår i nyt fællesoplæg med IFÅ
 
 
 
Nyt fra kassereren
Opsparingen til nyt gulv er nu 140.000 kroner.Mærkedage
Ingen bemærkningerEventuelt
Udlejning af hal og cafeteria – samlet eller delt.
 • På næste møde skal der sammen med Ernst ses på retningslinjer og priser m.m.
  Bemærk - dette har siden vedtagelsen i 2011 stået nederst i alle referaterne:
  Retningslinjer for hallens brugere – vedtaget på møde 22/11 2011
  Til afslutninger og møder m.m. blandt hallens normale brugere, hvor hallen leverer mad/drikkevarer kan man efter aftale med halbestyrelsen låne lokaler uden beregning. Der kan dog blive tale om betaling for rengøring.
  Det er ikke tilladt at medbringe mad- og drikkevarer i hallen - hverken til arrangementer/aktiviteter eller ved leje af lokaliteter, med mindre andet aftales med halbestyrelsen.
 • Fællesspisninger – der er noget ”snak i krogene” om menu og pris – måske fordi nogle også tænker forsamlingshusenes fællesspisninger ind i det og sammenligner.
  Hallen kan IKKE konkurrere med frivillige i forsamlingshusene.
  Nok tvivlsomt om vi kan/skal gøre noget … - udover at være opmærksomme på det.
 • Alt er klar til hoppedagen – Morten har fået 3.700 i byttepenge.
  Skole og børnehave bruger aktiviteterne til kl. 13 – der åbnes for alle kl. 14-19.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444