Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 8. juni 2010

1. Referat fra møde 27. april
Møde med skolen afholdes i starten af det nye skoleår.


2. Orientering fra halbestyreren
Halgulvet ordnes i første uge af skoleferien.


3. Orientering fra kassereren
P.t. har hallen et overtræk på 30.000 kroner.
Jørn skal have betaling for pasning af fyr - Rie overfører pengene nu.
Der er lavet en kassekredit på 50.000 kroner frem til 1/7.

Der er endnu ikke modtaget tilgodehavende fra IF Ådalen, og der er ikke klarhed over, hvordan det går med indtægten fra sponsorudvalget.
Hallen kan således endnu ikke sende regning til de skiltesponsorer som ikke har tegnet en sponsorpakke. Leif undersøger det hurtigst muligt.

Leif indkalder hurtigst muligt til et møde mellem hallen - Torben og Rie - og IF Ådalen - Leif, Lars og Ivar.


4. Orientering fra formanden
Der er ansøgt om 50.000 kroner ved kommunen til halgulvet - ansøgningen forventes behandlet på førstkommende møde i PUK-udvalget.

Torben har for nogen tid meldt sig til spinningudvalget i IFÅ - men har ikke hørt noget til det.


5. Orientering om børnedyrskuet
Der var 350 betalende gæster på trods af dårligt vejr. Overskuddet forventes at blive 25.000 kroner.


6. Fremtidsvisioner - lokalråd - IFÅ – hal mfl.
Alt skal i spil, og der skal involveres mange andre end hal og idrætsforening.

Lokalråd og hal skriver ansøgninger til udviklingspuljen til skitsetegninger + opstartsmøde.

Der bliver holdt et økonomimøde snarest mellem hal og IFÅ - på det møde drøftes også, hvordan vi kommer videre med visionerne.


7. Byggesyn - herunder energirapport og "arbejdshold"
Den udarbejdede energirapport viser, at hallens energiforbrug er meget fornuftigt.
Bent Thomasen sponserer fliser ved indgangspartiet.


8. Jubilæumsfest 18/9 - udvalgsmøde afholdt efter bestyrelsesmødet - Henrik deltager
Entré 250 kroner - efter spisning er prisen 80 kroner - minimum 18 år.
Salget foregår 8. august - 10. september.


9. Eventuelt
Ingen bemærkninger
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444