Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen tirsdag 8. juni 2021

Dagsorden
Referat fra onlinemøde 9/2 2021

Dommerrummet er malet og renoveret – p.t. mangler der kun enkelte småting.
8/6 - bænke mangler stadig
Der er kommet ny reol i ventilationsrum.

Ernst undersøger, om IFÅ ønsker film på vinduet i spinning - grundet solen.
8/6 - man vil gerne have film – Jacob fikser det.

OK har givet pris på knap 300.000,- for varmepumpe
Der er modtaget ét tilbud – yderligere er på vej.

8/6 - der står p.t. 600.000 på bankkontoen + 299.000 på gulvopsparingen.
Dermed er der penge til en varmepumpe.

Tidligere har vi ikke haft mulighed for jordvarme – det er også en mulighed nu.
Gravearbejdet gør jordvarmen dyrere – der kan vi måske spare noget.
Rune ”stikker fingeren i jorden” om det.

Der er ikke snakket sponsorat/tilskudsmulighed med OK.
8/6 - Ernst snakker med OK.
I forhold til NRGI er det også en relevant mulighed.
 


Sløjfning af nødudgange
Vi skal lave ny beredskabsplan – Morten laver den og sender til Ernst.
8/6 – planen bliver nu lavet.
 


Omfugning af gavl
Vi har modtaget tilbud fra Jørgen Mikkelsen.
Morten indhenter yderligere tilbud.
8/6 – til november ved vi, om det store halprojekt Mødestedet realiseres - og mere om økonomien i det.
Derfor afventes omfugning – inden evt. omfugning indhentes yderligere tilbud.

Projektet med hal-området som samlingssted koster min. 14,5 mio. kroner.
Der kan ikke søges fonde til det p.g.a., at skolen er en del af projektet.

Der er bevilget 200.000 kroner til at lave projektet, hvorefter der ved godkendelse kan være mulighed for yderligere tilskud fra Realdania.

Kommunen har p.t. givet tilsagn om 1 mio. kroner – men skal give 4,5 mio. mere for at projektet kan realiseres.
Kan vi blot få dem til at lægge beløbet ind i 2023/24, begynder det at give mening.
Men … - vi skal stadig også selv ud og hente min. ¬4-5 mio. kroner.

Rune – OK til at være med i styregruppen – næste møde er 30/6 kl. 19-21 på Ådalsskolen.
 


Halgulv
Vi har fået en masse priser
Efter februar skal vi have besøg af to forskellige leverandører af halgulv – gerne med referencer, så vi både kan få ”salgstalerne” – og tjekke det ud.
Helst en aften kl. 19 + kl. 20.15.
8/6 - Ernst og Rune holder mødet med dem.

Ernst spørger Søren, om kommunen giver et bidrag til reparation af halgulvet.
Til maj forventes der åbnet for ansøgninger til den kommunale pulje igen.

8/6 – Rune har taget et kig på undergulvet, som er fint, og halgulvet har en fin tykkelse.
Så løsningen bliver at lægge ovenpå det eksisterende.
Der står nu 299.000 kroner på gulvopsparingen.
Der er p.t. ubesvarede ansøgninger sendt af sted – som vi afventer.


Børnedyrskue – Rune undersøger ”stemningen”.
8/6 - Det er aflyst i 2021.
Der er ikke taget stilling til 2022.
 


Fitnessrum
IFÅ har fået tilbud hjem og skal nu snakke muligheder.
Rune er med til møde om udstyr og tager også snakken om evt. stødabsorberende gulv.
Der skal spejle op, inden der kommer maskiner – tager Rune også med.

8/6 – der skal laves ventilation i fitness-rummet.
Vi forsøger i første omgang at sætte det gamle ventilationsanlæg op igen.
Rune ser på det.
Der er ved at blive lavet en nøgleordning.
Der er lagt noget stødabsorberende på gulvet – ikke særlig vaskevenligt.
Der er p.t. ikke lavet lejeaftale med IFÅ.
Spinning betaler 2.000 kroner om måneden.
Foreløbig pris 1.500 kroner om måneden for fitnessrummet – stort medlemstal kan nødvendiggøre et større beløb.

I multirummet er behovet for rengøring stigende – Ernst ønsker en lille rengøringsmaskine, da den store ikke kan køre ind. Pris 25.000 kroner.
 


Møder i 2021
17. august kl. 19.30
26. oktober kl. 19.30 - generalforsamling
 


Eventuelt
8/6 - der er solgt en af containerne ved hallen.
Ernst har snakket med Brian Binder om at fikse et sted til skraldespandene – gerne langs med vejen.
Brandvejen skal holdes fri.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444