Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 9. oktober 2019

Referat fra 4/4 19
Infoskærmen kører nu.
Termostater på bruserne er tjekket.


Børnedyrskuet
Der er grund til at overveje, om vi kan gøre noget andet, da opbakningen er faldende.
Det er svært at få børnene til at udstille og at få stillet op og bemandet boder.
IFÅ er ved at tegne nye sponsoraftaler, som forventes at betyde færre penge til børnedyrskuet.
2015 var der 41 børn med dyr – i år var der 15.

Der er opbakning til at lave et sidste børnedyrskue efter samme koncept som hidtil.
Bestyrelsen drøfter det og melder tilbage til arrangørerne af børnedyrskuet.


Nyt fra Ernst
Halsammenslutningen har haft møde i dag.
 • Syddjurs Kommune ønsker, at hallerne skal være demensvenlige
  - der er 790 personer med demens i Syddjurs.
  Der kommer senere et oplæg fra kommunen.
 • Der har været problemer med brug af bookingsystemet.
 • Obligatorisk kursus for halbestyrelsen om kommunalt tilskud m.m. er under udarbejdelse.
 • Flere haller i kommunen har behov for vedligehold, og der snakkes om en højere prioritering af kommunal støtte til vedligehold i en periode – i forhold til nybyggeri.
  Støtten bliver måske 75 procent - med 25 procent egenbetaling ved store vedligeholdelsesopgaver.
 • Udnyttelsesgraden er faldende i flere haller.
  Syddjurs er i færd med at indgå konsulentaftale med DGI om hjælp til at skabe halaktiviteter.
  Hallerne har for en uge siden været til møde med DGI, hvor DGI gav udtryk for, at der blev satset på udendørsaktiviteter.
  Derfor var der blandt flere haller undren over en konsulentaftale i relation til hallerne.

Gulvet i multirummet buer – der kommer en fra Juncker og ser på det.


Byggeri
Der er kommet nyt tag på omklædning og cafeteria – er stort set færdigt.
Det har været svært at følge med i forløbet på grund af det lave antal bestyrelsesmøder.
Mogens P foreslår, at der efter generalforsamlingen laves en mødekalender for et stykke frem i tiden – enighed om det.
Morten sender faktura til kommunen for at få tilskuddet udbetalt.

Pr. 1/10 står der 100.000 kroner på opsparingskontoen til halgulv.
Gulvet har det ikke godt, og der bliver nok behov for vedligehold inden den helt store tur til anslået 1 mio.

Udendørs arealer - Søby Sparekasse Fonden har givet 60.000 til udearealet – udbetales mod faktura.
Ramper ved dørene laves nu 15.000,-
– det øvrige vurderes senere
Udskiftning af 100 m2 flisebelægning + diverse (der laves et mere konkret oplæg) 37.000,-
Kantsten hen mod skolen 28.000,-

Behovet for fugning af den store gavl skal undersøges.

IFÅ har ønsket ny aktivitet i den nye tilbygning, hvilket kræver nye krogophæng til seler.
– beløbet kendes endnu ikke præcist – måske omkring 20.000.
IFÅ skal sørge for selerne – måske kan vi søge puljemidler sammen.
Morten undersøger.
Investeringen betyder mulighed for mere udlejning – anslået årlig lejeindtægt knap 10.000,-
Ansøgning sendes til Sparekasse senest 1. november - der søges også tilskud til akustikplader i hallen.


Halreklamer
Rune tager en generel snak med IFÅ om reklamer, og så vurderer vi derfra.


Nyt fra kassereren
Budget gennemgået.
Mogens lægger budget og regnskab på hjemmesiden.
 

Mærkedage
Ingen bemærkninger


Eventuelt
Generalforsamling holdes 30. oktober kl. 19.30.
Mogens sørger for annonce.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444