Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 9. februar 2010

1 Godkendelse /gennemgang af referat fra sidste møde
Rie skal undersøge tilbud på tyverialarm - udsættes

2 Nyt fra formanden
Aftale om spinning er lavet om.
Aftale om 4.000 pr. md. fortsætter til 1/6 - derefter revideres aftalen.
Vi skal til at se på mulighederne for en ny hal/træningshal.
Peter Thomasen er ved at tegne et forslag - Torben kontakter ham.
På næste møde samles input til fremtidsønsker m.m. for lokalområdet til et større projekt ved hallen.
Punktet sættes på dagsordenen, og man må meget gerne sende idéer/forslag til Torben forud for mødet.

3 Nyt fra kassereren
Der er en kassebeholdning på 36.000 kroner - og et tilgodehavende på 26.000 kroner.
Der kommer første penge igen om halvanden måned, men der er heller ikke udsigt til væsentlige udgifter inden da.

4. Jubilæumsfest den 18/9 2010
Torben, Frede og Ellen mødes tirsdag 2. marts kl. 19 ved Torben.

5. Eventuel lakering af gulv
Torben har sendt ansøgning til kommunen om tilskud til lakering af gulv + penge til dørpartier.
Gulvet trænger rigtig meget - det koster cirka 60.000 kroner inklusive moms og diverse småreparationer.
Gulvet kan ikke vente, så derfor udsættes - endnu en gang - udskiftningen af dørpartierne.
Ernst forhører sig ved referencer som har fået lakeret gulvet af det firma, som vi regner med at bruge.

6. LAG - har vi projekter - hvornår?
Der er p.t. ikke konkrete projekter.
Næste ansøgningsfrist er 27. maj.

7. Fastlæggelse af mødedatoer
Tirsdag 9/3 fællesmøde med IFÅ kl. 18.30.
- der er nye regler for afregning af C-stævner m.m.
Tirsdag 23/3 kl. 19 halbestyrelse
Torben og Ernst laver dagsorden til møde med skolen som afholdes i starten af april
Tirsdag 27/4 kl. 19 Halbestyrelse
Torsdag 13/5 Børnedyrskue
Tirsdag 1/6 kl. 19 Halbestyrelse

8. Møde med lokalråd o.a. den 1. marts vedr. multibane - og eventuelle konsekvenser for hallen
Prisen er 380.000 kroner + frivilligt arbejde. Placeringen er endnu ikke fundet.
Skolen står i spidsen for projektet.

9. Mærkedage i lokalområdet
Noteret.

10. Eventuelt
Jubilæumsfest og fremtidsvisioner er faste punkter på de kommende dagsordener.


Møder
Tirsdag 9. marts 2010 kl. 18.30 - fællesmøde med IF Ådalen.
Tirsdag 23. marts kl. 19 halbestyrelse
Møde med skolen i starten af april - Torben og Ernst laver dagsorden
Tirsdag 27. april kl. 19 Halbestyrelse
Torsdag 13. maj Børnedyrskue
Tirsdag 1. juni kl. 19 Halbestyrelse

Besluttet på bestyrelsesmøde 9/9 2009, at der skal holdes et årligt møde med skolen i starten af april måned.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444