Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 9. juni 2011

1. Referat fra møde 5. maj
Der er behov for en ny hjemmeside for hele Ådalsområdet.

2. Nyt fra halbestyreren
Ernst har undersøgt forskellige muligheder for tæppe i Ådalshallen
Tress og Virklund har lovet tilbud - men har ikke ladet høre fra sig.
A-Sport har givet en pris på 17.000 kroner – Ernst indhenter mindst et tilbud mere.

3. Nyt fra kassereren
Økonomien ser p.t. fornuftigt ud.

4. Status/evaluering børnedyrskue - Helle
Der var cirka 350 betalende, hvilket er flere end i 2010 - overskuddet kendes endnu ikke.

5. Nyt fra formanden – herunder udvalgsarbejde
Arbejdsgrupper vedrørende ny struktur - der har væres møde ved Søren Jensen i Karlby og ved Lars Schmidt. Man vil blandt andet undersøge, hvilke erfaringer andre har med at samle lokale instanser - og i hvilken rækkefølge tingene skal gøres.
Der kan være en række praktiske ting som gør, at deciderede sammenlægninger af hal og foreninger m.m. måske ikke er løsningen - men et mere formaliseret samarbejde under en eller anden form.
Ellen står på maillisten i en af arbejdsgrupperne - men har ikke fået nogen mødeindkaldelse.
DGI har spurgt, om hallen vil være med i et udviklingsarbejde med andre haller – det mødte nogen skepsis i de to grupper, man halbestyrelsen synes umiddelbart, det lyder spændende og takker ja til at være med.

Artikel om Gæstgivergårdens sponsorat i sommerfestbladet.
Det er ikke fair - og idiotisk at bringe en artikel i sommerfestbladet om, at hallen har ødelagt et sponsorat ved ikke at bestille mad fra Gæstgivergården til jubilæumsfesten. Specielt da man forsøgte at kontakte Niels flere gange - og forgæves bad ham om at vende tilbage med et tilbud.

Mogens undersøger til næste møde pris på bookingsystem.

Hallen kunne godt reklamere på hjemmesiden med de ledige haltimer - efter at have undersøgt ved skolen, hvilke timer den bruger. Det bør sættes i værk efter ferien.

6. Status byggesyn v. Frede
Der er holdt byggesyn 14. maj. Frede gennemgik punkterne fra mødet.
Der arbejdes med forslag om at lave om på indgangspartiet, ændre cafeteriaet, lave nyt motionsrum og større køkken – uden at det ville kæve
Frede har en liste over hallens inventar m.m. - blandt andet i køkkenet - som han tager med til næste møde.
Frede får til næste møde en beregning over vand-/varmebesparelsen ved at sætte nye brusere op.
Der bør laves et arbejdssjak som mødes nogle enkelte weekender og laver diverse småreparationer i hallen. Torben tager initiativ til at samle sjakket.
Først på listen er de to vinduespartier og nye bænke samt renovering + nye brusere i baderummene.
Skolen starter igen 15. august - arbejdet skal være færdigt senest til september.

7. Næste møde
Tirsdag 23. august kl. 19.
Fællesmøde med IF Ådalen 6. marts 2012 kl. 18.30 i Ådalshallen.

Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444