Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen tirsdag 9. juni 2020

Referat fra møde 12/5 2020
Rune informerer IFÅ om, at man er velkomne til at benytte eget TV-/lydudstyr i fitnessrummet, da hallen ikke har planer om at installere TV/lyd.
 
Hallen modtager kommunalt tilskud for IFÅ’s bookede timer under corona-lukningen.
 
Nødudgangen i det nye fitnessrum skal slettes som nødudgang af hensyn til fleksibelt brug af rummet – Ernst har endnu ikke snakket med brandmyndighederne.
 
Vores tilsagn om tilskud på 50.000 kroner til akustikforbedring i hallen skal bruges inden efteråret 2021 – det laves umiddelbart efter sæsonafslutningen 20/21.
 
I forbindelse med forventet kommunalt tilskud til nyt halgulv skal det undersøges, om hallens medfinansiering kan ske ved at låne pengene.
Søren er netop gået på barsel, og Morten kontakter ham, når han er tilbage.
 
 
 
Nyt Fra Ernst og rundvisning
Jørgen Mikkelsen udbedrer diverse revner m.m. i løbet af juni – og laver regningen straks efter.
Bøgeskov har også lovet en regning inden udgangen af juni.
 
Simon har d.d. lovet at ordne tagrender + lidt andet.
 
Gardinerne i cafeteriaet bliver gjort rene.
Der hænges ny afskærmning op på døren mellem møderum og cafeteria.
 
Alle PH-lamperne er pillet ned – Morten tager dem med til loppemarked.
 
Jakob fikser vindueskarme til multirummet og fitnessrummet – om nødvendigt også i spinningrummet.
 
Radiatorer i fitnessrum, cafeteria og mødelokale bliver malet.
 
Sprit og dispenser – Ernst er ved at undersøge, hvad vi skal have/kan få.
 
Der er ved at blive fundet en ny til at passe fyret.
 
Torben Langballe vil gerne købe blokkene, som ligger ved halgavlen – prisen er halv pris af nypris, og han skal tage alle.
 
 
 
Nyt Fra kassereren – herunder regnskab
Der er ikke modtaget regning på træpiller i år – seneste på 9.000 er modtaget før jul.
I 2019 blev der indkøbt for cirka 75.000 kroner.
Jørn har stået for indkøbet – Ernst hører ham om betalingen.
 
Regning til IFÅ for spinning sendes som normalt.
 
Bogholderiprogrammet kan ikke spille sammen med Windows 10 – Lene kører over på et nyt, som koster 150 kroner pr. kvartal.
 
Banken har ringet om Amorsens Fond og nogle penge fra Robert Meldgård, som i sin tid er indbetalt til Søby Sparekasse.
Sparekassen ved ikke, hvis pengene er.
 
 
 
Opdatering om hallernes fællesmøde
Morten har været til online-møde sammen med Ernst.
Udviklingspulje på 200.000 kroner har vi søgt – og fået – penge fra.
 
Idrætspuljen + en pulje mere er p.t. lukket ned grundet corona.
 
To haller er inviteret med til dialogmøde (på vegne af alle haller) med PUK-udvalget.
 
Kommunen har ansat en ”udviklingsperson”, der skal udvikle udendørs aktiviteter.
 
 
 
Det nye motionsrum
IFÅ har krævet ventilation i det store multirum, hvis der skal være aktiviteter i efteråret.
Det skal laves, da det vil være til gavn for både rum og personer.
Der kommer et oplæg/pris på det.
Der kan måske søges tilskud ved Nordea-Fonden.
 
 
 
Corona og krav fra sundhedsmyndighederne
Jeg ved ikke, om I andre vidste det på mødet, men jeg er først bagefter blevet klar over, at corona ikke smitter gennem sved.
 
Mogens P:
Der skal være håndsprit – tilgængeligt for alle.
Maks 50 personer og mindst 4 kvm pr. person
Folk i risikogruppen opfordres til endnu ikke at deltage.
Afstandsreglerne skal også overholdes i baderummet
I cafeteriaet skal der være tilstrækkelig afstand mellem både stole og borde.
Der skal hænges generelle infotavler op.
 
Ådalshallen er ansvarlig for lokalerengøring.
IFÅ er ansvarlig for medlemmernes overholdelse af regler/retningslinjer og for afspritning af redskaber m.m. efter brug.
 
Kun seniorudøvere har adgang til omklædningrum.
 
Der skal hænges en plexiglas-skærm op ved cafeteriaet.
 
Rengøring
Ernst er i risikogruppen og skal agere i forhold til det og til retningslinjer.
 
Gulvvask er ikke nævnt i ”Uddrag af retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv”
Forslag: Ernst vurderer løbende behovet under hensyn til gældende retningslinjer.
 
Rengøring generelt – her følges også gældende retningslinjer, som p.t. blandt andet siger:
 
Rengøring
Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange berøringer.
Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt.
 
Toiletter (både bruger- og medarbejdertoiletter), bade- og omklædningsfaciliteter rengøres grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster (hyppighed efter en konkret vurdering), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres.
Der skal være let adgang for alle til håndvask med vand og flydende sæbe, samt engangshåndklæder.
Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller fælles sæbestykker.
 
Caféer, restaurationer, udlejningsenheder og lignende følger de generelle retningslinjer herfor.
 
Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere, eller der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.
 
 
Dette her står under særlige retningslinjer for fitness - men IKKE for haller.
Er der noget, vi skal tage med?
Svedabsorberende udstyr: Yoga- og træningsmåtter, sandsække og boksehandsker mv. bør ikke være tilgængeligt.
Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning.
 
 
 
Udendørsarealer – evt. arbejdsweekend efter sommerferien
Vi har stadig 12.000 fondskroner fra Søby til det.
Vugge til krukke arbejder med at inddrage hallen i en sammenhæng med et fælles samlingssted/nye bygning og ny benyttelse af skolen.
Der skal gøres noget, men det bør holdes på et minimum, mens vi afventer udviklingen.
Morten laver oplæg til at holde en arbejdsdag i august.
 
Gavlen ved indgangen trænger til nye fuger
Jørgen Mikkelsen er på sagen.
 
 
 
Næste møde
Tirsdag 18. august kl. 19.30.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444