Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 9. september 2014

1 Referat fra møde 6. marts
Tilskud til halgulv er der endnu ingen afklaring på. Reklamationer fra sidste lakering er ikke lavet. Fortsat
Dør i cafeteria kommer i næste uge, Der skal dørpumpe på, der kommer evt. auto pumpe. (Kristian Kjærgaard). Er lavet
Byggeri - når hallen har noget klar, kan man få et formøde med kommunen for at afklare de forskellige spørgsmål. Fortsat
Modelflyene er endnu ikke kommet i luften, da modelflyklubben har nogen intern diskussion som skal afklares. Bliver ikke til noget
Ungdomsfest - Morten har lavet en kontrakt som han tilretter til brug ved udlejning til ungdomsfester - og sender den omkring kommunen.
 
Udviklingsplan
Rune har snakket med DGI som blandt andet råder til at tage fat i kommunen nu for blandt andet at få lidt penge på bordet til den indledende fase.
Det er også en god idé at vende det med DGI og have dem med på sidelinjen, INDEN man går til kommunen.
Morten viste sine foreløbige tanker om at visualisere udviklingsplanen.
Tennisafdelingen er ved at undersøge noget med underlag i en evt. tennishal som også kan bruges af andre, og der kommer et oplæg fra dem. Fortsat
Oplæg til tidsplan er for stram - den bliver reguleret.
 
2 Nyt fra kassereren
Børnedyreskuet har givet overskud på ca. 30.000 kr.
Regnskab er afleveret til den nye revisor. Mangler få afskrivninger, ca. overskud på 40.000 kr. afskrivning på hallen ændres evt.
Vand udgift er steget, Ernst undersøger hvorfor og tjekker vandregnskab
IFÅ Spinning mangler at betale, Lene undersøger.
Lån til pilefyr indfris i år. Lene Sørger for dette.
Kasseren spørger om lønforhøjelse på ca. 25 kr. i timen til 275 kr. i timen - Godkendt af bestyrelsen.
 
3 Nyt fra formanden
TV i cafeteria er nu gjort muligt til en pris á kr. 7,40 pr. md. pr. tomme - i foreningslokaler som kun bruges af medlemmer er det gratis. Nye regler Morten L. Undersøger og finder priser.
Morten har været på besøg i Mørke Hallen og har fået en rundvisning. Vi kan hente mange idéer der, og kontakten bør holdes ved lige.
Morten arbejder videre med udviklingsplan
Generalforsamling er sat til torsdag d. 30 oktober 2014, Planlægningsmøde tirsdag 7. oktober 2014
Find kandidater til mindelegat
Frede har desværre planer om at træde ud af hal bestyrelse efter 25 år, hvem skal overtage efter Frede?
Der tænkes i at nedlægge repræsentant skabet i forbindelse med at Frede trækker sig tilbage. Ny løsning - Nyt reglement.
 
4 Nyt fra Ernst
Pillesiloen er blevet renset
Der har været en vandskade
Tagrender er renset, Tagrender efterset.
Ernst skifter udvendige pærer
Store døre og vinduer er malet
3 håndtørre er indkøbt - Ernst og Morten H. opsætter
Ernst har fået tilbudt et køkkenbord, det køber han. Og monterer det selv.
Døre til omklædning er så dårlige at de skal skiftes, samt til varmerum. Væg revner, vi kigger på det til byggesyn
Ernst har købt kulposer, der tager fugt og lugt på wc.
Ventilator i Spinning bliver ikke slukket, vi kigger på om der skal timer på. Morten H. tager sig at det.
Regning til store byttedag - Lene skriver regning
 
5 Mærkedage i lokalområdet
Ingen bemærkninger
 
6 Idéer og forslag til nye tiltag
Det kan være en god idé i forbindelse med udviklingsprojektet også at tænke udendørs muligheder ind i det - fitness, atletik, skaterbane, grillplads m.m. - skolen er måske også interesseret i noget i forbindelse med skolereformen.
Julemarked i december
Evt. ny tid til Håndbold/fodbold styrketræning
 
7 Næste møde
Tirsdag 7. oktober kl. 20 i hallen.
 
8 Eventuelt
IFÅ har fået 30.000 kroner til floorball-bander. Der skal findes ud af, hvor de skal placeres.
Håndbold vil gerne have nye hylder i lukkede rum. Håndbold har tilbudt at hjælpe med at lave brandvæg mod at få de nye hylder. Låse med kode/nøgle skal laves/administreres af IFÅ.
Sponsorer - IFÅ oplever af og til, at nogle af deres sponsorer også gerne vil være synlige i hallen
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444