Ådalshallen
 

Møde med IF Ådalen 2010

Én gang årligt afholder bestyrelserne for Ådalshallen og IF Ådalen et fællesmøde for at drøfte aktuelle emner af fælles interesse.

Fællesmøde for bestyrelserne i IF Ådalen og Ådalshallen
tirsdag 9. marts 2010 kl. 18.30 i Ådalshallen


1  Siden sidst
Afregning for stævner ud over de normale turneringsstævner, afslutninger m.m. skal ske direkte til Ådalshallen mod som hidtil til kommunen - 280 kroner pr. time.
Ernst undersøger reglerne ved nabohallerne og laver sammen med Torben en oversigt over betalingen for de forskellige aktiviteter.

2. Amorsens mindelegat
Ingen forslag

3. Manglende bestyrelsesmedlem i Ådalshallen
Der mangler stadig et medlem i Ådalshallens bestyrelse. Hallen så gerne, at der sad en fra IFÅ’s bestyrelse for at styrke forbindelsen mellem hal og forening.

4. Børneidræt med fællesspisning x antal gange pr år
Efter henvendelse fra forældre foreslår IFÅ, at der et antal gange om året afholdes en dag i hallen med idræt for børnene og fællesspisning for alle. Forslaget er en fredag eftermiddag.
Man er enige om at gå videre med idéen, og i første omgang snakker IFÅ nærmere - kan måske afvikles første gang til oktober.
Modellen afvikles med succes i Sinding.

5. Opdeling af Hallen (med et tæppe noget ligesom Voldumhallen)
Tæppet i Voldum er fra Tress og koster cirka 50.000 kroner.
Hallen skal i år have lakeret gulv, men har ikke penge til det.
Kommunen er søgt om penge til udskiftning af døre og vinduer - men har givet afslag.
Man har så forespurgt dem om lakeringen - det bliver nu undersøgt.
I Sparekassen er der 200.000 kroner om året i en fond som søges af alle i lokalområdet.
I Mørke har man fra Sparekassens fond fået lovning på et årligt beløb fra Sparekassen på 2-300.000 kroner.
Hvis man i Ådalsområdet kunne blive enige om, at lokalområdet gik sammen og kun søgte til et tæppe - og undlod alle øvrige ansøgninger, var det ikke noget problem at få tæppet.
Hvis man generelt gjorde det samme i årene fremover, ville det give mulighed for at finansiere en ny tilbygning til hallen via LAG, udviklingspulje, fonde m.m. - og lån.

Hallen har lige fået bevilget et overtræk på 75.000 kroner i Søby Sparekasse til 1. april til lønninger m.m.
På møde i halbestyrelsen sidst i marts laves en indkaldelse til et møde om mulighederne.

Den 8. april har lokalrådet indkaldt Ådalsområdet til en fællesaften, hvor dette her er et oplagt emne at tage op.
Spinning, styrketræning, fonde, LAG ses som væsentligste indtægtsmuligheder
- der kan ikke forventes noget fra kommunen.

6. Fleksible træningstider (Conventus onlinebooking)
Man har endnu ikke hørt fra kommunen om det lovede bookingsystem - afventer - da det muligvis kan blive et krav at være med på kommunens system af hensyn til blandt andet administrationen af økonomien som også skal hænge sammen med bookingsystemet.

7. Spinning
Der mangler folk i spinningudvalget. IFÅ mener, at man skal forsøge at motivere nogen af brugerne til at gå ind i udvalget. Torben tilbyder at tage en plads i udvalget - dog ikke som formand.

8. Fremtidsvisioner - nyt projekt ved hal og skole - hal, træningshal m.m.
Se pkt. 5

9. Jubilæumsfest 18. september - bl.a. omtale i sommerfestblad
25 års jubilæumsfest som i gamle dage - med spisning, musik (Coverups) og dans til kl. 01.00
De to tidligere halinspektører inviteres med (gratis) - alle andre betaler.

10. Eventuelt
Børnedyrskue 13/5 - nyt er veteranbil- og traktorudstilling + westernridning - hvis nogen kender nogen, er de meget velkomne til at henvende sig til Helle inden 1. maj.

11. Næste møde
Hvis ikke IFÅ giver lyd, holdes der ingen halfordelingsmøde med hallens brugere.
Næste fællesmøde er tirsdag 8. marts 2011 kl. 18.30.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444