Ådalshallen
 

Møde med IF Ådalen 2012

Én gang årligt afholder bestyrelserne for Ådalshallen og IF Ådalen et fællesmøde for at drøfte aktuelle emner af fælles interesse.

Fællesmøde for bestyrelserne i IF Ådalen og Ådalshallen
tirsdag 6. marts 2012 kl. 18.30 i Ådalshallen


1. Siden sidst
Birgit Holme og Rune Toft er nye i halbestyrelsen.
Det ser ud til, at hallen med lidt god vilje kommer ud med et rundt nul i regnskabet, men der er så også lavet forskellige besparelsesforanstaltninger, som det stilles store forventninger til i relation til næste års regnskab


2. Det er et problem med nogle håndboldholds overforbrug af harpiks i hallen
Hallen har været nødt til at betale mere for rengøringen. Kirsten Østergaard snakker med de implicerede trænere.


3. Er der i de enkelte afdelinger interesse for at bakke op om julefrokost, oktoberfest el.l.
Jørgen Hinge og Torben Langballe har sagt ja til at give en hånd med ved et eventuelt arrangement i efteråret i forbindelse med Ådalsskolens 50 års jubilæum.
Der afventes en udmelding fra skolen om ønsker/forventninger til festen.

Det er ikke planen at kontakte tidligere elever, men man kommer nok også pænt langt ud ved kontakt via Facebook.

Sommerfestbladet kan bruges til at melde budskabet ud og appellere til IFÅ’s medlemmer, hallens brugere og lokalområdet i det hele taget om at bakke op om halfesten


4. Styrkelse af samarbejdet/bedre dialog
Opsætning af skinner til net i hallen har medført nogle ”småkontroverser”.
Lars Schmidt foreslog derfor at lave et brugerråd som tager hånd om den slags problemer.
Halbestyrelsen sagde, at uanset at der findes retningslinjer og regler, er man altid velkomne til at kontakte bestyrelsen med aktuelle ønsker og problemstillinger m.m.
Morten Rasmussen meldte sig og er nu den i halbestyrelsen som kan kontaktes ved aktuelle situationer som kræver et hurtigt svar/en hurtig beslutning i relation til brugen af hallen.


5. Hallens fremtidige struktur - hvad er planen?
Der er behov for at finde en måde til at få skabt nogle synergier frem for at holde fast i det traditionelle, hvis det ikke fungerer optimalt.
Repræsentantskabet er måske af en anden tid, men man skal også have for øje, at det i sig selv ikke har eller vil være bremseklods for nye idéer og nye muligheder.

Der efterlyses og drøftes måder til at skabe større tilslutning og engagement, uden at nogen føler at få noget trukket ned over hovedet.
Det er også vigtigt ikke at hænge for meget fast i gentagne drøftelser af samme emner - og at finde måder at komme videre på.

Der blev foreslået at lave et lokalt nyhedsbrev med alt fra lokalområdet - aktiviteter og nyheder m.m.


6. Eventuelt
Børnehjørne i cafeteriaet er ved at blive realiseret. IFÅ gav grønt lys til at bruge foreningens projektor, og man er ved at finde ud af muligheden for at få et lærred.

Lars Schmidt har snakket med en tømrer som nævnte, at der er mange revner i halgulvet.
Det bør nok undersøges, om det er noget som kræver nærmere behandling.
Der også nogle lyse pletter på gulvet, som der skal kigges nærmere på.

TV i cafeteriaet. Det er slet ikke lovligt at have et TV i et cafeteria, hvortil der er offentlig adgang …
- men det er et udbredt ønske, at der kommer et fjernsyn!!

Tennisafdelingen har fået en hjertestarter af Hvilsager Lime Sparekasses fond - der er planer om at placere den udvendigt på tennishuset.


7. Næste fællesmøde
Tirsdag 4. september 2012 kl. 20 i Ådalshallen
Næste møde i halbestyrelsen mandag 19. marts kl. 20.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444