Ådalshallen
 

Indledende møde for inddragelse af hele lokalområdet - 6. maj 2010

Der skal nyt vand på Ådalsområdets mølle
I 25. året for Ådalshallens opførelse har lokalområdet nu taget det første lille skridt til at se frem mod de kommende 25 år.

ÅDALEN Torsdag aften i Ådalshallen tog cirka 25 fremmødte det første skridt til det, som man håber munder ud i en visionær plan for, hvordan Ådalsområdet kan udvikle sig de kommende 25 år.
Det drejer sig specielt om området omkring skole, hal og børneinstitution, men som udgangspunkt er der ikke trukket streger noget sted, da man ønsker alle idéer frem i lyset, før man begynder at se på, hvad der er muligt, og hvad der ikke er.

Erhvervslivet
På mødet viste Peter Thomasen i skitseform nogle at de tanker han har gjort sig om udvidelsesmuligheder for Ådalshallen, og mødedeltagerne kom i stikordsform med bud på, hvad der kunne tænkes ind i en ny fremtidsplan for Ådalsområdet.
Man skulle ikke tænke begrænsninger - men alene give bud på muligheder.

"Jeg har inden torsdagens møde også haft en rigtig god snak med direktør i Syddjurs Udviklingspark, Søren R. Holm, for at åbne op for, at også erhvervslivet inddrages i arbejdet. Det var første gang, at han fik en henvendelse af den karakter, men han virkede bestemt ikke afvisende, og jeg tror, at der ligger nogle helt nye muligheder for både erhvervslivet og et landområde som vores at indgå i et tættere samarbejde om udviklingen," siger formanden for Ådalshallens bestyrelse, Torben Langballe.

Rigtig spændende
Formand for PUK-udvalget i Syddjurs Kommune, Jesper Mathiesen (S), deltog også i mødet og gav udtryk for, at han synes, at tankerne lød rigtig spændende.

"Det er spændende at høre, hvad I har gang i - specielt at I er så mange sammen om det. Blandt andet snakken om fleksibiliteten i rummene bør der tænkes videre på, da man jo ikke undgår også at skulle se på de økonomiske muligheder,” siger Jesper Mathisesen.

"Det er også en spændende snak om fleksibilitet i strukturen, hvor man ser på, om man kunne organisere sig anderledes end som i dag med en selvstændig halbestyrelse - og IF Ådalen og andre brugere som selvstændige enheder i stedet for måske at være sammen om det."
Jesper Mathiesen mener også, at kommunens udviklingsafdeling måske kan hjælpe med råd og vejledning om at motivere lokalbefolkningen til aktiv deltagelse i projektet.

Ådalshallen holder 25 års jubilæumsfest 18. september, hvor man også vil lægge op til at inddrage hele lokalområdet i idéfasen - og invitere til stormøde i oktober.

Stikord til ønsker

 • lægehus fysioterapi
 • fodterapeut
 • fysisk plads
 • sundhedsplejerske
 • fleksible rum
 • ældreboliger i nærområdet
 • institution i forbindelse med hallen ved eventuel udbygning af Børnehuset
 • lokaler til aktiviteter for børn og unge - både som en aktivitet og som et sted, hvor børn kan være, når far og mor skal til noget i hallen
 • motionscenter
 • køkken/kantine
 • en ny halv hal
 • depotrum med store døre
 • multisal - ikke for lille og gerne noget større end i Mørke
 • springgrav
 • mulighed for at dele den nuværende hal op i to
 • et andet indgangsparti så man ”mødte hinanden” på vej til og fra aktiviteter i hallen
 • mulighed for erhverv - eks. en regnskabsfører for menighedsråd, idrætsforening, hal, spejdere, mekanikere, landmænd m.m.
 • dagplejelokaler
 • mere sammenhæng mellem hal og idrætsforening - eventuelt lægge det sammen/ny struktur/ny ledelse
 • kombineret squash- og møderum
 • klatrevæg, omklædningsrum - både store og små

Efter mødet kom der yderligere forslag:

 • kulturcafé (foredrag, jazzklub, bogklub, og lign.)
 • internetcafé (edb-kursus, computerparty, edb-support)
 • malerklub (galleri, atelier, værksted)
 • øvelokaler
 • teater/scene
 • beach Volley bane (udendørs)
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444